Görme Engelliler

İzin Yönergesi

İzin Yönergesi

İzin Yönergesi

 

657 Devlet Memurları Kanunu nun izinler ile igili maddlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yeni izin yönergesi ektedir.

Ek